Het landschap van de IJsselvallei spreekt

De stem van de IJssel, het landschap, de natuur klinkt hier. Wilt u bijdragen? Neem contact met ons op. 


Gevonden Voorwerpen

We vertellen over het landschap van de IJsselvallei aan de hand van voorwerpen, gevonden voorwerpen. Samen beschrijven ze op een andere manier het landschap, de IJssel, de bodem en de aardlagen, de hemel en de wolken, de mensen en de dieren, de natuur, de gewassen en alles er omheen. 
Sommige bijdragen zijn echt waar, andere een beetje en weer andere zijn verzonnen. Ze zijn wel allemaal van hier. 
Laat je verrassen.