Ruimtelijk en maatschappelijk beleid 


Vanmorgen sprak ik na zoveel tijd weer eens wat langer met een ambtelijk vertegenwoordiger van de Provincie Gelderland. Een goede, ook geograaf, uit het netwerk van de IJssel anders. 

 

Het was een gesprek vooral om weer te horen wat er speelt, dat er van alles gebeurt wat ook interessant, van groot belang zelfs, voor het landschap van de IJsselvallei. 

 

We hadden het over ruimtelijke ordening, het provinciale beleid. Dit weet ik er nu van.

 

Na jaren is Ruimtelijke Ordening weer belangrijk. 

Twintig jaar geleden was de opvatting, Nederland is wel zo goed als af. De  maatschappij kan het zelf wel regelen als er nog iets gedaan moet worden. De economie wijst de weg en mensen, vooral ondernemers zijn wel zo wijs en goed dat ze dat wat nodig is voor het laten draaien van een economie zelf wel kunnen inpassen of aanpassen. In de sfeer van het neoliberalisme. 

 

Het liep anders. We komen inmiddels om in de problemen en zelfs het bestuurlijk oplossen van al dat is een geweldige puinhoop geworden. 

 

Ruimtelijke Ordening doet er dus weer toe. We mogen, we moeten nadenken over waar we staan en wat we willen: hoe gaan we de klimaatmaatregelen vorm geven, hoe zorgen we voor meer  woningen, welke landbouwproductie kunnen we ons hier permitteren. 

Bovendien moeten we hiermee beziggaan in een politiek landschap dat minder Haags en meer lokaal moet opereren. 

 

Ik geef een overzicht van wat ik meenam uit het gesprek, hoe het denken en doen mbt ruimte in de provincie Gelderland wordt aangepakt. 

 

  • Er is een Ruimtelijk Voorstel (vastgesteld door GS op 14 november) gekomen. Daarin staat de verdeling en benutting van de ruimte centraal. Waar moet wat komen? Want als Gelderland alle opgaven uit alle plannen zou moeten realiseren dan heeft de provincie 1,8 x de provinciale oppervlakte nodig. Dat overvragen geldt trouwens ook voor de andere provincies. 
  • Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Hoeveel ruimte is er voor woningbouw en waar is die. Voor de IJsselvallei ook wel een dingetje. 
  • Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied is gemaakt waarin met name de landbouw en andere groene functies zijn ingetekend. 
  • Er wordt gewerkt aan het GEIS (Gelderse Energie Infrastructuur), de verdere verbijzondering van de RES-sen (maar nu het net vol is kan er met de implementatie daarvan niet verder worden gegaan).
  • Regionale arrangementen: zeg maar de doorvertaling van het Ruimtelijke Voorstel en de andere beleidsprogramma’s die in de 8 Gelderse regio’s hun beslag krijgen en in regioteams worden uitgewerkt. In de IJsselvallei hebben we te maken met: Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, Regio Achterhoek, Regio Stedendriehoek (voorheen de Clean Tech regio; godzijdank is die term passé) en Regio Kop van de Veluwe. In Overijssel gaat het trouwens over de Stadsregio Zwolle en Salland. 
  • Ten aanzien van Vrijetijdseconomie is de Veluwe-op-1 leidend, inmiddels verbijzonderd naar de deelregio’s zoals de IJsselvallei via het Masterplan IJsselvallei. 

 

Dat alles moet straks passen, verwerkt worden in de Omgevingsvisie die vanaf 2025 weer wordt geupdate. 

En het moet allemaal bodem- en waterproof zijn.

 

Wat een opgaven, wat een ambitie, wat een veelheid. Dan hebben we het alleen nog maar gehad over het ruimtelijk belang. Want er is ook nog: de zorg, werkgelegenheid, scholing, voorzieningen, infrastructuur, etc. 

 

Waarom zou je dit moeten weten? Zoals ik in Virgin River schreef, er is meer dan het directe plaatselijke, persoonlijke belang.