Weerbare Westhoek

Een must-read voor de deelnemers aan de wandeling langs de IJzer is dit rapport, 'Weerbare Westhoek,  Advies van de Taskforce Weerbare Westhoek aan de Vlaamse Regering naar aanleiding van de wateroverlast in het IJzerbekken van november 2023'.
En eerder verscheen 'Weerbaar Waterland'. Een advies voor waterveiligheid voor geheel Vlaanderen.