40 jaar Hoogwater


Stef Ryon uit Haringe schreef in december 2023 een artikel in de IJzerbode naar aanleiding van het hoge water van dat moment en van eerder. Goed om het in historisch perspectief te zien. Zie hier