De Mensengenezer

Tijdens WO I werd rond de IJzer jarenlang gevochten: inundaties, loopgraven, gruwelijke oorlogvoering. Het is nog steeds overal zichtbaar en voelbaar. Koen Peeters schreef 'De Mensengenezer'. De eerste regels: "Het wezen, er bestaat misschien zoiets als het wezen van de Westhoek. Misschien is het een geest, een daimon, een genius die niet bestaat als lichaam maar toch sluipt en heerst in het West-Vlaamse landschap."
Een groot deel van het boek speelt in de Westhoek. In de jaren '50, '60. De vette weiden van Lampernisse, de Trappisten van Vleteren en de Jezuïten in Veurne, de Gemeneweg, de obussen. We gaan het zien en beleven.