Het derde Waterverhaal

In de toeristische sector die met de IJsselvallei te maken heeft, heeft men het nu over het 3e waterverhaal. Wie zou er echt van weten? Het 1ste is de Kust, het 2e de Waddenzee. De grote rivieren wordt het 3e verhaal en dat begint bij de IJssel. Om tot beleid te komen - uiteindelijk worden belevingsgebieden voorgesteld -  is een inventarisatie van het zogenaamde Stamkapitaal gemaakt. Wat heeft de IJsselvallei te bieden? Heel veel, zolang het  onderschikt is aan de toeristische potentie van de Veluwe-op-1.