Frank Westerman: waarom de natuur geen stem moet krijgen

Lees het artikel van Frank Westerman in de Groene Amsterdammer. Hij plaatst wat kanttekeningen bij al die initiatieven zoals het landschap laten spreken en de natuur rechten geven.