Andere IJssel Initiatieven

Onze IJssel  

Het platform Onze IJssel is een initiatief van de Stuurgroep IJssel, een samenwerkingsverband van IJsselpartners: overheden en andere organisaties die werken aan een veilige en aantrekkelijke IJssel. Op de website staan verhalen over (IJssel-)mensen, van gebeurtenissen, van initiatieven en over organisaties. Steeds meer. 

Rivierverhalen

Rivierverhalen over de IJssel (en de Vecht), verzameld door rivierliefhebber Wim Eikelboom. Podcasts en geschreven verhalen.

IJsselID

Het archief van een eerder project over de IJssel, uitgevoerd door Stichting IJsselhoeven.

IJsselFilm

Een initiatief om mensen samen korte films over een gebeurtenis-in-de-buurt te laten maken.