Het landschap aan het woord

Democratie


Ik vraag met wel eens af hoe jullie je voorstellen hoe dat Parlement of Things gaat werken. 

Maar laat ik eerst zeggen dat ik het super vind dat jullie eindelijk een beetje terugkomen van je mensgerichtheid, dat egoïsme, dat niet alles door jullie bepaald wordt. Tenminste je hoort overal over rechten voor natuur, voor dieren, voor dingen. Nogmaals, chapeau!


Maar dan. Komt er een nieuwe Thorbecke of Lincoln of andere bestuurskundige zwaargewicht die een nieuw democratisch bestel in elkaar gaat zetten, een nieuw huis der democratie?

Want het is geen speeltje waar je mee bezig bent, het is serieus en heeft consequenties. Vaak stelt het bestuur en de volksvertegenwoordiging teleur. Niet alleen als het gaat om uitvoering  - denk maar al al die onopgeloste opgaven die Nederland nu kent - maar het begint al bij de besluitvorming. 


Al dat gepraat over de afstand burger-bestuur heeft voorlopig weinig opgeleverd. Hoe druk waren sommigen met referenda, wetgevende of correctieve, vooraf of later, getrapt of openbaar. De gekozen burgemeester! Het dualisme in het bestuur van de gemeente! Het burgerinitiatief. 

En nu gaat het al weer een tijd over het burgerparlement. 

Of het voorstel om de eerste kamer op te heffen of tenminste samen te voegen met de tweede kamer. De Chambre de Reflection is niet meer nodig want die denkt niet meer na maar bedrijft politiek.


Sommigen beweren dat de toename van het aantal partijen en  het verdwijnen van de middenpartijen de  grootste winst is voor de democratie. Maar waarschijnlijk is het eerder een teken van politiek opportunisme en populisme. 


Hebben jullie al niet genoeg opgetuigd, of beter, zijn er al niet genoeg suggesties gedaan hoe het democratisch systeem anders en beter kan functioneren. Moeten je niet eerst daarvoor een ‘oplossing’ zien te vinden?


Dus hoe moet ik, als IJsselvallei of als IJssel gaan meepraten over wat mijn belang is? Gaat het wel om mijn belang of over iets groters en kan het dan ook niet beter door iets groters worden bediend?


Kortom, dat het nodig is dat ik als landschap mijn zeg doe is belangrijk, maar hoe, door wie en wanneer en waardoor gelegitimeerd en hoe vaak en bij welke gelegenheid? ……… Help me de plek te vinden en laat het niet bij een speeltje.

Gerard Hendrix